Desserto ขนมที่ดื่มได้

วันที่ลง: 01/12/2562
Desserto ขนมที่ดื่มได้

แบรนด์ Desserto ที่มาในรูปแบบขนมที่ดื่มได้ ให้เหล่าแฟนคลับ BNK48 ได้ดื่มด่ำความหอมหวานของน้ำผลไม้ ผสมวุ้นมะพร้าวเน้นๆ มีให้เลือกถึง 3 รสชาติคือ น้ำรสสตรอวร์เบอร์รี่บิงซู, น้ำองุ่นเคียวโฮ แคนดี้ และน้ำมิกซ์เบอร์รี่ โลลี่ป๊อบ 

General Beverage - Decoration